×
Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Plastikten profil ve enjeksiyon parça imalatı ve satışını yapan Plastimak Plastik Profil Enjeksiyon San. Tic. A.Ş. teknolojik yatırıma önem vererek, ürün kalitesini, müşteri memnuniyeti ilkesi ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek için tüm faaliyetlerinde insanı ve çevreyi en değerli varlığı olarak kabul eder.

Daha güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmek, çevre kirliliğini önlemek, teknolojik gelişmeleri, ekonomik değişiklikleri takip edebilmek, hedeflerimizden şaşmayıp, amaçlarımızı, firmanın her kademesinde kesintisiz mükemmelliğe ulaştırabilmek amacımızdır.

Kaliteye verdiğimiz önem uzun dönemde başarımızın anahtarı olacaktır. Bu başarı ise Plastimak personelinin katkıları ile sürmeye devam edecektir.

 • Şirket misyon ve vizyonu doğrultusunda üretim faaliyetlerimizi yerine getirmeyi,
 • Firmamızı daha ileri bir düzeye taşımak için liderlik ederek, ekip çalışmalarını teşvik etmeyi, verilecek eğitimlerle çalışma arkadaşlarımızın haklarını korumayı, gelişimini sağlamayı, farkındalığını artırmayı, çalışanlarımızın motivasyonu ve memnuniyetini sürekli iyileştirmeyi,
 • Sosyal sorumluluk ilkelerine uyacağımızı,
 • Üretim faaliyetimizin tüm safhalarında şeffaf, takip edilebilir bir çizgide olmayı,
 • Üretim sırasında meydana gelebilecek hata ve kayıpları en aza indirerek verimliliği en üst düzeyde tutmayı,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam olarak anlamak, en üst düzeyde karşılamak ve müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirmeyi,
 • Tedarik zinciri içindeki tüm firmalarımızın sürekli gelişimine katkıda bulunmayı, 
 • Faaliyetlerimizdeki her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almayı,
 • Faaliyetlerimizi yerine getirirken, çevre ve İSG ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlığı olarak kabul ederek daha güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratıp oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemeyi,
 • Katılımcı ve sistematik bir yaklaşımla Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmayı,
 • Kaza ve hastalıkları en aza indirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumayı,
 • Çalışanları ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Doğal kaynak kullanımını takip edip, azaltmayı,
 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin temin edilerek enerji verimlilik performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi,
 • Kurumsal karbondioksit salım düzeyini azaltacağımızı,
 • Atıklarımızın kontrolünü sağlayarak, çevresel kirliliği önlemek veya kaynağında en aza indireceğimizi,
 • Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri şartlarına uyarak bu sistemin devamlılığını sağlayıp, Entegre Yönetim Sistemimizin performansını sürekli iyileştirmeyi,

Plastimak ailesi olarak taahhüt etmekteyiz.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Genel Müdür

Gürhan GÜRÜN

26.12.2022