×
Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Plastikten mamul, mühendislik profil imalatı ve satışını yapan Plastimak Plastik Profil Enjeksiyon San. Tic. A.Ş. teknolojik yatırıma önem vererek, ürün kalitesini, müşteri memnuniyeti ilkesi ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek için tüm faaliyetlerinde insanı ve çevreyi en değerli varlığı olarak kabul eder.
 
Daha güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmek, çevre kirliliğini önlemek, teknolojik gelişmeleri, ekonomik değişiklikleri takip edebilmek, hedeflerimizden şaşmayıp, amaçlarımızı, firmanın her kademesinde kesintisiz mükemmelliğe ulaştırabilmek amacımızdır.
 
Kaliteye verdiğimiz önem uzun dönemde başarımızın anahtarı olacaktır. Bu başarı ise Plastimak personelinin katkıları ile sürmeye devam edecektir.

• Şirket misyon ve vizyonu doğrultusunda üretim faaliyetlerimizi yerine getirmek,

• Üretim faaliyetimizin tüm safhalarında şeffaf, takip edilebilir bir çizgide olmak,

• Firmamızı daha ileri bir düzeye taşımak için ekip çalışmalarını teşvik etmek, verilecek eğitimlerle çalışma arkadaşlarımızın gelişimini sağlamayı,

• Üretim sırasında meydana gelebilecek hata ve kayıpları en aza indirerek verimliliği en üst  düzeyde tutmak,

• Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam olarak anlamak, en üst düzeyde karşılamak,

• Faaliyetlerimizi yerine getirirken, çevre ve İSG ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak,

• Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlığı olarak kabul ederek daha güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratıp oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi  olarak benimsemeyi,

• Katılımcı ve sistematik bir yaklaşımla çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili tehlikeleri kaynağında kontrol altına almak,

• Kaza ve hastalıkları en aza indirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak,

• Doğal kaynak kullanımını takip edip, azaltmak,

 Atıklarımızın kontrolünü sağlayarak, çevresel kirliliği önlemek veya kaynağında en aza indirmek,

• Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri şartlarına uyarak bu sistemin    devamlılığını sağlayıp,

• Entegre Yönetim Sistemimizin performansını sürekli iyileştirmeyi Plastimak ailesi olarak taahhüt etmekteyiz.