×
Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Plastikten profil ve enjeksiyon parça imalatı ve satışını yapan Plastimak Plastik Profil Enjeksiyon San. Tic. A.Ş. teknolojik yatırıma önem vererek, ürün kalitesini, müşteri memnuniyeti ilkesi ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek için tüm faaliyetlerinde insanı ve çevreyi en değerli varlığı olarak kabul eder.

Daha güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmek, çevre kirliliğini önlemek, teknolojik gelişmeleri, ekonomik değişiklikleri takip edebilmek, hedeflerimizden şaşmayıp, amaçlarımızı, firmanın her kademesinde kesintisiz mükemmelliğe ulaştırabilmek amacımızdır.

Kaliteye verdiğimiz önem uzun dönemde başarımızın anahtarı olacaktır. Bu başarı ise Plastimak personelinin katkıları ile sürmeye devam edecektir.

 • Şirket misyon ve vizyonu doğrultusunda üretim faaliyetlerimizi yerine getirmek,
 • Üretim faaliyetimizin tüm safhalarında şeffaf, takip edilebilir bir çizgide olmak,
 • Firmamızı daha ileri bir düzeye taşımak için ekip çalışmalarını teşvik etmek, verilecek eğitimlerle çalışma arkadaşlarımızın gelişimini sağlamak, çalışanlarımızın motivasyonu ve memnuniyetini sürekli iyileştirmek,
 • Üretim sırasında meydana gelebilecek hata ve kayıpları en aza indirerek verimliliği en üst düzeyde tutmak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam olarak anlamak, en üst düzeyde karşılamak ve müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirmek,
 • Faaliyetlerimizi yerine getirirken, çevre ve İSG ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak,
 • Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlığı olarak kabul ederek daha güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratıp oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemek,
 • Tedarik zinciri içindeki tüm firmalarımızın sürekli gelişimine katkıda bulunmak,  
 • Katılımcı ve sistematik bir yaklaşımla Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,
 • Kaza ve hastalıkları en aza indirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak,
 • Çalışanları ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak
 • Doğal kaynak kullanımını takip edip, azaltmak,
 • Atıklarımızın kontrolünü sağlayarak, çevresel kirliliği önlemek veya kaynağında en aza indirmek,
 • Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri şartlarına uyarak bu sistemin devamlılığını sağlayıp, Entegre Yönetim Sistemimizin performansını sürekli iyileştirmeyi,

Plastimak ailesi olarak taahhüt etmekteyiz.